Systemfunktioner

Är du trött på att arbeta i ett systemstöd som inte är relevant för dina arbetsuppgifter? Med kraftfulla funktioner i ett och samma system underlättar Retake Now arbetet för hela affärsverksamheten. Läs mer om våra funktioner och hur dom hjälper dig i arbetet här:

Organisation Projekt Service Desk Tidrapportering Fakturering Dokumentering Resursregister Kalender

Sammanfattning av systeminnehåll

-Service Desk-Projekthantering-Smart ärendefördelning-Smarta notiser-Projektuppfölning-Underlag projektfakturering-Kalender-Tidrapportering-Anteckningar-Dokument

-Organisations översikt-Användaradministration-Resursregister-Smarta notiser-Lösenordshantering-Samverkan

-2-faktors autentisering-SLA-hantering-Import befintlig data-Smarta notiser-Kundanpassade lösningar& Integrationer

Service Desk

Kraftfullt och enkelt att använda. Konfigurerat efter dina egna processer eller använd
grundkonfiguration. Retake Now läser automatisk in ärenden via epost och web. Smarta funktioner som
inventarier och lösenordshantering är standardfunktionalitet.

Projektverktyg

Projekt ger dig fullständig kontroll över dina teams projekt och ger dig statusuppdatering i en och samma vy. Data från andra avdelningar görs synliga för att underlätta planering samt dialog och all information som behövs för att ta snabba beslut finns i Retake Now.
 • Full översikt över alla projekt och arbetsflöden
 • Gruppera, prioritera, tilldela, planera
 • Enkelt se vilka moment som ska utföras, vem eller vilka som göra vad, status över arbetsprocessen.
 • Smarta notiser som hjälper dig hålla tidsplaneringen för projektet eller för en snabb och effektiv kommunikation i teamet.
 • Koppla dokument, kalender, resursregister till ett specifik projekt för att effektivisera arbetsflödet. Få en tydlig syn över nedlagd tid per projekt och enkelt skapa fakturaunderlag för respektive projekt.

Kalender

Få koll på din och dina teams kalender. Effektivisera dina arbetsdagar genom att boka dina resurser och synkronisera projekt, ärenden.
Du kan även integrera din personliga kalender.

Tidrapportering

Gör tidrapporter, önska semester eller rapportera frånvaro, snabbt och effektivt.

 • Förifyllda individuella arbetstider.
 • Automatisk statistik.
 • Skapa tidsunderlag som används inför löneförberdelser och integrera med lönesystem.
 • Spara tid som du kan lägga på verksamheten, affären etc. Ta kontroll och få full koll över hur verksamheten eller dina medarbetare spenderar tiden.

Fakturering

Med Retake Now kan ni enkelt generera fakturaunderlag från varje projekt.

Dokumentation

All information på ett ställe i samma gränssnitt. Servicebeskrivningar, lathundar och säljmanualer i en egen smart applikation helt integrerad i arbetsflödet.

Resursregister

Få kontroll över företagets resurser och börja jobba med prioritering och optimering. Vi har även smart automatisk uppläggning av kontaktuppgifter.

Organisation

Här får du en komplett bild över både interna och externa organisationer. Med vår app för organisationer får du 100% kontroll över dina kunder och interna avdelningar. Vi har även smart automatisk uppläggning av kontaktuppgifter.
 • Hantera ett eller flera användarkonton med flexibel och effektiv användarhantering
 • Rollstyrda behörigheter
 • Översikt och filtering över dina teams, dokument